TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

W naszym Stowarzyszeniu prowadzona jest Terapia Integracji Sensorycznej (SI). Polega ona na dostarczaniu dziecku kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnego rodzaju ćwiczenia
i aktywności ruchowe. W konsekwencji wpływa to na poprawę przesyłania, organizacji oraz interpretacji informacji odbieranych przez poszczególne zmysły. Terapia SI ma bezpośredni wpływ na centralny układ nerwowy dziecka. W miarę upływu czasu i stosowania intensywnej stymulacji zmienia się obraz dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku. Poprawie ulega sfera emocjonalna, motoryczna, umiejętności poznawcze oraz językowe.

Zajęcia Integracji Sensorycznej odbywają się w specjalnie przystosowanej sali, wyposażonej
w odpowiednie sprzęty. W trakcie zajęć terapeuta dba o całościowy rozwój dziecka, dlatego też wykorzystywane są przedmioty codziennego użytku.Naturalne substancje np. woda, piasek, mąki, kisiele oraz specjalistyczne urządzenia m.in. podwieszane platformy, hamaki, beczki, trampoliny, równoważnie, deskorolki, tunele, piłki i inne. Umożliwia to odpowiednią stymulację systemu proprioceptywnego, przedsionkowego, dotykowego, słuchowego, wzrokowego i węchowego. Terapia Integracji Sensorycznej ukierunkowana jest na wyeliminowaniekonkretnych problemów. Terapeuta konstruuje indywidualny program terapeutyczny. Bazując na swoim doświadczeniu dostosowuje zakres ćwiczeń do możliwości psychoruchowych i rozwojowych każdego z dzieci. Trudność wykonywanych zadań stopniowo wzrasta tak, aby były one wyzwaniem dla dziecka i jego układu nerwowego.

Terapia SI ma zastosowanie w usprawnianiu dzieci z różnymi niepełnosprawnościami:

·autyzmem;

·zespołem Aspergera;

·zespołem kruchego chromosomu X;

·niepełnosprawnością intelektualną;

·mózgowym porażeniem dziecięcym;

·zespołem Downa;

·innymi sprzężonymi zaburzeniami;

·grupy ryzyka: wcześniaków, dzieci po uszkodzeniach okołoporodowych.

Zajęcia trwają od 45min do 60 min w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka.

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1,5% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ