Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "Jasny Cel" nr 12

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Jasny Cel” nr 12 powstała 1 września 2012 roku. Jest placówką kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Dyrektorem szkoły od samego początku jest Maria Jolanta Baluk. Szkoła obecnie liczy 4 zespoły klasowe obejmujące pierwszy etap edukacyjny (kl. I – VI) oraz zespół rewalidacyjno-wychowawczy. 

Zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i rewalidacyjne Szkoły realizowane są zgodnie z założeniami metody usprawniania – Systemu Nauczania Kierowanego, która jest wiodącą w pracy placówki. Polega ona na wielopłaszczyznowym i równoczesnym oddziaływaniu edukacyjnym na ucznia niepełnosprawnego w zakresie polepszenia jego funkcji neuromotorycznej, aktywności życia codziennego, komunikacji i uspołecznienia oraz intelektu. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,  kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zgodnie  z wytycznymi  Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych. Miejsca do pracy dostosowane są indywidualnie do potrzeb i możliwości naszych podopiecznych. Szkoła jest wyposażona w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia (tablice interaktywne, zestawy komputerowe z odpowiednim oprzyrządowaniem, laptopy, rzutniki, środki dydaktyczne). Uczniowie niemówiący korzystają z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, tzw. AAC,

Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest:

  1. podanie rodziców 
  2. pozytywna opinia komisji kwalifikacyjnej 
  3. posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną 
  4. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół  ds. orzekania o niepełnosprawności 
  5. zawarcie umowy pomiędzy Szkołą reprezentowaną przez Dyrektora a rodzicami dotyczącej zasad współpracy w zakresie zintegrowanego wsparcia edukacyjno – rehabilitacyjno - społecznego.

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1,5% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ