Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel"

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jasny Cel” rozpoczęło swoją działalność 1 września 2007 roku. Pierwszym Dyrektorem Przedszkola  była Anna Krakowska, obecnie tę funkcję pełni Maria Jolanta Baluk. Jest to placówka kształcenia specjalnego zapewniająca wychowankom kompleksową opiekę, zintegrowaną edukację i rehabilitację uszkodzonych funkcji psychomotorycznych oraz realizację poznawczych, społecznych i emocjonalnych potrzeb. Wiodącą metodą usprawniania realizowaną w placówce jest System Nauczania Kierowanego oparty na interdyscyplinarnej pracy członków zespołu terapeutycznego, w skład którego wchodzą: lekarz rehabilitacji, lekarz neurolog, fizjoterapeuci, pedagodzy, logopedzi, psycholodzy. Metoda ta oferuje długofalowy i zintegrowany program usprawniania zaburzonych funkcji (ruchowej, mowy, poznawczej, społeczno – emocjonalnej z naciskiem na naukę samoobsługi), dostosowany do możliwości psychofizycznego rozwoju wychowanków oraz bazujący na współczesnej wiedzy neurofizjologicznej, neuropsychologicznej i pedagogicznej.

Przedszkole jest wielooddziałowe. Funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 16.00 z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Przyjęcie dziecka do placówki następuje na podstawie:

  1. podania rodziców (prawnych opiekunów), 
  2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, 
  3. dokumentacji medycznej opisującej aktualny stan zdrowia dziecka, 
  4. pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej, 
  5. zawarcia umowy o świadczenie usług w Przedszkolu. 

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1,5% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ