NZOZ Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

NZOZ Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym jest ośrodkiem działającym na zasadach oddziału terapii dziennej. Został powołany w 2006 roku. Obecnie  Dyrektorem jest Andrzej Jacek Reszuta, a jego zastępcą – Anna Marczak. Podmiotem leczniczym jest Stowarzyszenie, które na mocy kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia udziela gwarantowanych świadczeń zdrowotnych określonych  przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego – pacjentom posiadającym uprawnienia do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. W skład Ośrodka wchodzi:

 • gabinet lekarski,
 • gabinet logopedyczny
 • gabinet psychologiczny
 • gabinet do komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC
 • sala Terapii Integracji Sensorycznej,
 • sala Doświadczania Świata,
 • sale edukacyjne,
 • gabinety rehabilitacyjne, w tym pomieszczenia do masażu,
 • gabinet NDT- Bobath
 • gabinety hydromasażu i laseroterapii
 • sale opieki dziennej.

Świadczenia gwarantowane w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obejmują:

 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych,
 • zajęcia indywidualne:
  • terapia NDT – Bobath – w gabinecie NDT – Bobath,
  • zajęcia z psychologiem – w gabinecie psychologicznym,
  • zajęcia z logopedą/neurologopedą – w gabinecie logopedycznym,
  • konsultacje lekarskie – w gabinecie lekarskim,
  • zabiegi rozluźniające: termo żele, ćwiczenia rozluźniające – w sali opieki dziennej,
  • ćwiczenia bierne, czynno – bierne, czynne, ćwiczenia ogólno usprawniające, masaż i inne – w gabinecie rehabilitacyjnym indywidualne, w sali opieki dziennej – prowadzone w grupie, 
  • terapia Integracji Sensorycznej – w sali do terapii Integracji Sensorycznej. 
 • zajęcia grupowe – w sali opieki dziennej (zajęcia prowadzone są Systemem Nauczania Kierowanego, gdzie ma miejsce zintegrowana rehabilitacja, uspołecznienie dzieci i edukacja. 

Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:15 do 18:00,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Harmonogramy pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych zgodne z informacją przekazaną do NFZ są podawane do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie ich na tablicy informacyjnej znajdującej się w sekretariacie. Kolejność udzielania świadczeń określana jest po wizycie lekarskiej. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez: lekarza neurologa, lekarza rehabilitacji, fizjoterapeutów, masażystę, terapeutę NDT – Bobath, terapeutę integracji sensorycznej, muzykoterapeutę, pedagoga specjalnego, psychologa, terapeutę d/s komunikacji alternatywnej i wspomaganej, logopedę/neurologopedę.

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1,5% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ