NDT BOBATH

Koncepcja NDT BOBATH

W naszym Stowarzyszeniu prowadzona jest rehabilitacja dzieci według neurorozwojowejkoncepcji NDT Bobath. Koncepcja ta stworzona została przez Karela i Bertę Bobathów. Skierowana jest do pacjentów w różnym wieku, ale szczególnie do niemowląt
i dzieci, gdyż w tym okresie rozwoju osiąga się najlepszy wynik usprawniania. Wskazaniami do rehabilitacji według NDT Bobath jest opóźniony rozwój motoryczny niemowląt i dzieci oraz wzmożone lub 
obniżone napięcie mięśniowe.          

Optymalne wyniki usprawniania można osiągnąć gdy nie są utrwalone jeszcze nieprawidłowe wzorce postawy i ruchu, czyli w okresie rozwojowym lub rekonwalescencji. W rehabilitacji koncepcją NDT-Bobath podkreśla się duże znaczenie plastyczności mózgu, która występuje
w ciągu całego życia (okresowo z większą i mniejszą dynamiką), nieprawidłowego przetwarzania sensorycznego, możliwości oceny rezultatów, indywidualnego planowania działań usprawniających oraz możliwości partycypacji opiekunów pacjentów. Taka metoda rehabilitacji neurologicznej jak NDT-Bobath pozwala w sposób aktywny redukować problemy osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Jako główny cel metody Bobath podkreśla się poprawę jakości funkcji z możliwie maksymalnym czynnym udziałem pacjenta
i jednocześnie pozbawionym kompensacji. Nacisk jest położony na jakość ruchu ale nigdy ponad funkcję. Strategia postępowania terapeutycznego jest zawsze planowana indywidualnie, poddana wnikliwej obserwacji i analizie obecnego stanu umiejętności funkcjonalnych pacjenta i jasnym określeniu celów terapeutycznych.

Rehabilitacja Bobath pozwala na diagnostykę oraz prowadzenie terapii u noworodków, niemowląt, dzieci i osób starszych w przypadku:

·mózgowego porażenia dziecięcego (hemiplegia, diplegia, tetraplegia),

·asymetrii,

·problemów z dystrybucją napięcia (obniżone lub wzmożone napięcie

mięśniowe),

·wad rozwojowych,

·przepukliny oponowo–rdzeniowej,

·zaburzeń rozwoju psychoruchowego

·uszkodzeń splotów nerwowych,

·chorób nerwowo–mięśniowych typu SMA,

·zaburzeń koordynacji,

·zaburzeń karmienia,

·nauki pozycjonowania pacjentów w celu przeciwdziałania zmianom wtórnym,

·odzyskiwania sprawności po udarach.Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1,5% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ