Historia Jasnego Celu

historiaStowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” zostało powołane do życia 14 grudnia 2000 roku z inicjatywy Matki dziecka z MPDz -Jolanty Szyszło i stało się nadzieją na lepsze jutro dla wielu rodziców i dzieci z porażeniem. Celem Pani Joli było doprowadzenie do utworzenia w Białymstoku miejsca, w którym Jej dziecko otrzymałoby fachową pomoc i rehabilitację wszystkich zaburzonych funkcji w organizmie Jej Syna.

Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane 28 grudnia  2000 roku. Od początku istnienia głównym celem Stowarzyszenia było niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z MPDz i ich rodzinom.

Jak zazwyczaj w życiu bywa- początki nie należały do najłatwiejszych. Pierwsze zajęcia odbywały się w piwnicy jednego z białostockich bloków, 2 razy w tygodniu i miały formę Grupy „Matki z Dzieckiem”. Taka forma terapii stanowiła przygotowanie dzieci do zajęć terapeutycznych w przyszłym Oddziale Pobytu Dziennego będącym stale w sferze marzeń i planów.

Pod koniec października 2004 roku Stowarzyszeniu udało się wydzierżawić lokal w centrum miasta, przy ulicy Bukowskiego 4, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dzięki determinacji i poświęceniu wielu osób w październiku 2005 roku w wydzierżawionym lokalu powstał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny, w którym znalazło się miejsce dla dzieci, których z uwagi na stopień niepełnosprawności nie przyjmowano do innych placówek edukacyjnych. Tu pod opieką wyspecjalizowanej kadry pedagogów, rehabilitantów (przeszkolonych w Systemie Nauczania Kierowanego), lekarzy i psychologa, a z czasem także masażysty, lekarza rehabilitanta i terapeutów NDT-Bobath i PNF rozpoczęło się systematyczne, ciągłe usprawnianie dzieci metodą Systemu Nauczania Kierowanego. Dzięki hojności sponsorów pomieszczenia w Ośrodku zostały wyposażone w meble typu Petö, a także pomoce edukacyjno- rehabilitacyjne.

Od stycznia 2006 roku NZOZ realizuje kontrakt na wykonywane zabiegi z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kolejnym powodem do dumy i radości, jest rejestracja Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Jasny Cel”od września 2007 roku. W ten sposób do istniejącego systemu usprawniania- Systemu Nauczania Kierowanego- wchodzi także edukacja. W końcu realizowane są założenia. W jednym miejscu dziecko uzyskuje kompleksową pomoc wielu specjalistów, terapię indywidualną i grupową, a także kontakt ze światem.

Ze względu na zapotrzebowanie dzieci na szkołę łączącą edukację z rehabilitacją w 2012 roku powstała Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Jasny Cel” nr 12. Dyrektorem szkoły od samego początku jest Pani Maria Jolanta Baluk. Szkoła liczy 6 klas i zespół rewalidacyjno-wychowawczy. W dwóch klasach realizowany jest obowiązek szkolny wynikający z podstawy programowej dla kształcenia ogólnego, a w czterech podstawa programowa dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Od 1 września 2020 utworzyliśmy Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy „Jasny Cel” w Białymstoku która jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność ruchowa oraz intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym)

Aktualnie pod opieką NZOZ znajduje się około 130 dzieci i młodzieży z diagnozą mózgowego porażenia dziecięcego lub inną dysfunkcją ruchu. Ośrodek dysponuje kilkoma salami, gdzie odbywa się terapia grupowa (grupy dzienne i popołudniowe) oraz terapia i rehabilitacja indywidualna. Cały czas dążymy do dalszego rozwoju Ośrodka.

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1,5% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ