Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia

14 marca 2019 09:30

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 8 kwietnia 2019 r. o godz. 17.30 odbędzie się Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia.

Porządek spotkania :

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Zarządu;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Ogólnego i Protokolanta;
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Ogólnego;
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności Stowarzyszenia za 2018 r.;
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za 2018 r.;
 6. Zapoznanie się z opinią Biegłego Rewidenta;
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2018 r.;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za
  2018 r.;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2018 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2018 r.;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności na 2019 r. i planu finansowego na 2019 r.;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” za 2018r.
 14. Sprawy różne, wolne wnioski;
 15. Zamknięcie zebrania.

Przypominamy o koniecznościuregulowania zaległych składek członkowskich przez członków Stowarzyszenia, którzy jeszcze tego nie uczynili.

Prosimy też wszystkich członków Stowarzyszenia o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku kworum zgodnie z § 22 ust. 2, w związku z § 24 ust. 3 Statutu ustala się drugi termin Zebrania Ogólnego. Odbędzie się ono w dniu
08 kwietnia 2018r. o godz. 1800 w siedzibie Stowarzyszenia.

Miejsce zebrania:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku,

ul. Bukowskiego 4.

Kontakt telefoniczny :

tel. 85 732 23 45, tel. kom. 692 029 690

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia "Jasny Cel" za rok 2018.
Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Jasny Cel" za rok 2018.


Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1,5% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ