Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia 2021

3 marca 2021 12:54

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 22 marca 2021 r. o godz. 17.30 odbędzie sięZebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia.

Porządek zebrania :

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Zarządu;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Ogólnego i Protokolanta;
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Ogólnego;
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności Stowarzyszenia za 2020 r.;
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za 2020 r.;
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta;
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2020 r.;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2020 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 r.;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2020 r.;
 13. Przedstawienie planu działalności na 2021 r. i planu finansowego na 2021 r.;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności na 2021 r. i planu finansowego na 2021 r.;
 15. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia – w głosowaniu tajnym;

16.Propozycja wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” za 2021r. i 2022 r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” za 2021r. i 2022 r.

 1. Sprawy różne, wolne wnioski;
 2. Zamknięcie zebrania.

Przypominamy o konieczności uregulowania zaległych składek członkowskich przez członków Stowarzyszenia, którzy jeszcze tego nie uczynili.

Prosimy też wszystkich członków Stowarzyszenia o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku kworum zgodnie z § 22 ust. 2, w związku z
§ 24 ust. 3 Statutu ustala się drugi termin Zebrania Ogólnego. Odbędzie się ono w dniu 22 marca 2021 r.
o godz. 1800 w siedzibie Stowarzyszenia.

Miejsce zebrania:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku,

ul. Bukowskiego 4.

Kontakt telefoniczny :

tel. 85 732 23 45, tel. kom. 692 029 690


Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1,5% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ