Zawiadomienie

22 kwietnia 2020 17:45

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego z powodu wirusa COVID-19 oraz praktyką odwoływania nie tylko imprez masowych ale i zgromadzeń kilkuset czy nawet kilkudziesięcioosobowych, Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”:

 • mając na względzie, że odbycie Zebrania Ogólnego w dniu 27 kwietnia 2020r staje się w aktualnej sytuacji niemożliwe,
 • aby nie narażać członków Stowarzyszenia, którzy chcieliby uczestniczyć w Zebraniu Ogólnym , na ryzyko zarażenia się wirusem COVID-19,
 • kierując się przekonaniem, że w obecnej sytuacji należy kierować siępotrzebą ochrony zdrowia członków

postanawia, iż nowy termin Zebrania Ogólnego to 22 czerwca 2020r. o godz. 17.30

Porządek spotkania :

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Zarządu;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Ogólnego i Protokolanta;
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Ogólnego;
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności Stowarzyszenia za 2019 r.;
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za 2019 r.;
 6. Zapoznanie się z opinią Biegłego Rewidenta;
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2019 r.;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2019 r.;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2019 r.;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności na 2020 r. i planu finansowego na 2020 r.;
 13. Sprawy różne, wolne wnioski;
 14. Zamknięcie zebrania.

Przypominamy o koniecznościuregulowania zaległych składek członkowskich przez członków Stowarzyszenia, którzy jeszcze tego nie uczynili.

Prosimy też wszystkich członków Stowarzyszenia o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku kworum zgodnie z § 22 ust. 2, w związku z
§ 24 ust. 3 Statutu ustala się drugi termin Zebrania Ogólnego. Odbędzie się ono w dniu 22 czerwca 2020r. o godz. 1800w siedzibie Stowarzyszenia.

Miejsce zebrania:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku,

ul. Bukowskiego 4.

Kontakt telefoniczny :

tel. 692 029 690

Sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe od dnia 01.04.2020r. są dostępne na stroniejasnycel.pl

w zakładce Aktualności.


Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1,5% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ