Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków Stwarzyszenia

30 marca 2017 12:37

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 17.30 odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia.

Porządek spotkania :

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Zarządu;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego i Protokolanta;
 3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego;
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności Stowarzyszenia za 2016 r.;
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za 2016 r.;
 6. Zapoznanie się z opinią Biegłego Rewidenta;
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2016 r.;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016 r.;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2016 r.;
 12. Propozycja wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” za 2017r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” za 2017r.
 14. Sprawy różne, wolne wnioski;
 15. Zamknięcie zebrania.

Przypominamy o konieczności  uregulowania zaległych składek członkowskich przez członków Stowarzyszenia, którzy jeszcze tego nie uczynili.

Prosimy też wszystkich członków Stowarzyszenia o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku kworum zgodnie z § 22 ust. 2, w związku z
§ 24 ust. 3 Statutu ustala się drugi termin Zebrania Ogólnego. Odbędzie się ono w dniu 27 kwietnia 2017 r.
o godz. 1800  w siedzibie Stowarzyszenia.

Miejsce zebrania:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku, ul. Bukowskiego 4.

Kontakt telefoniczny :

tel. 85 732 23 45, tel. kom. 692 029 690

Pliki do zapoznania:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie Merytoryczne 2016


Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1,5% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ