Realizowane Projekty

1.

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

"JASNY CEL”

            informuje, że w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r. realizuje zadanie
pn.: „Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym”

finansowane ze środków Urzędu Miasta Białystok w ramach Umowy nr W/UD/DSP/1548/UM Białystok/2020
o realizację zadania publicznego z dnia 30.12.2020r.

zawartej z Miastem Białystok.

Dofinansowanie projektu z Urządu Miasta: 450 000,00 zł

 

2.

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

"JASNY CEL”

            informuje, że w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r. realizuje zadanie
pn.: „Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym w formie placówkowej”

współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Białystok w ramach Umowy nr W/UD/DSP/1552/UM Białystok/2020
o realizację zadania publicznego z dnia 30.12.2020r.

zawartej z Miastem Białystok.

Dofinansowanie projektu z Urządu Miasta: 480 000,00 zł

 

3.

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

"JASNY CEL” 

            informuje, że w okresie od 01.12.2016r. do 30.09.2018r. realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "Jasny Cel" w Białymstoku.” Nr projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0125/16 w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna Działania/Poddziałania 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w ramach Umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0125/16-00 z dnia 11.09.2011r.

 zawartej z Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany "IZ RPOWP".

Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii, co przełoży się na wymierne korzyści finansowe
Stowarzyszenia „Jasny Cel”, które zaoszczędzone środki pieniężne wykorzysta na działalność statutową, polegającą na wsparciu niepełnosprawnych dzieci.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię, zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych budynku, ograniczenia do atmosfery CO2, promocji odnawianych źródeł energii wśród mieszkańców oraz przedsiębiorstw z terenów miasta poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, poprawę estetyki przestrzeni publicznej przez renowację elewacji budynku, zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.

Dofinansowanie projektu z UE: 616 736,28 zł

 

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ