Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168. KLIKNIJ ABY ROZLICZYĆ PIT ONLINE

O stowarzyszeniu Jasny Cel

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”

zostało powołane do życia 14 grudnia 2000 roku z inicjatywy Matki dziecka z MPDz -Jolanty Szyszło i stało się nadzieją na lepsze jutro dla wielu rodziców i dzieci z porażeniem. Celem Pani Joli było doprowadzenie do utworzenia w Białymstoku miejsca, w którym Jej dziecko otrzymałoby fachową pomoc i rehabilitację wszystkich zaburzonych funkcji w organizmie Jej Syna.

Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane 28 grudnia 2000 roku. Od początku istnienia głównym celem Stowarzyszenia było niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z MPDz i ich rodzinom.

Jak zazwyczaj w życiu bywa- początki nie należały do najłatwiejszych. Pierwsze zajęcia odbywały się w piwnicy jednego z białostockich bloków, 2 razy w tygodniu i miały formę Grupy „Matki z Dzieckiem”. Taka forma terapii stanowiła przygotowanie dzieci do zajęć terapeutycznych w przyszłym Oddziale Pobytu Dziennego będącym stale w sferze marzeń i planów.

Więcej..

Aktualności

Więcej..