Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia

20 marca 2018 13:21

 

 

 

            Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 17.30 odbędzie się Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia.

 

Porządek spotkania :

  1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Zarządu;
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Ogólnego i Protokolanta;
  3. Przyjęcie porządku obrad  Zebrania Ogólnego;
  4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności Stowarzyszenia za 2017 r.;
  5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za 2017 r.;
  6. Zapoznanie się z opinią Biegłego Rewidenta;
  7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2017 r.;
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017 r.;
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2017 r.;
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2017 r.;

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru na kolejny rok, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” za 2018r.

  1. Sprawy różne, wolne wnioski;
  2. Zamknięcie zebrania.

 

Przypominamy o konieczności  uregulowania zaległych składek członkowskich przez członków Stowarzyszenia, którzy jeszcze tego nie uczynili.

 

Prosimy też wszystkich członków Stowarzyszenia o punktualne przybycie.

 

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku kworum zgodnie z § 22 ust. 2, w związku z
§
24 ust. 3 Statutu ustala się drugi termin Zebrania Ogólnego. Odbędzie się ono w dniu 16 kwietnia 2018 r.
o godz. 1800  w siedzibie Stowarzyszenia.

 

Miejsce zebrania:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”  w Białymstoku,

 ul. Bukowskiego 4.

Kontakt telefoniczny :

tel. 85 732 23 45, tel. kom. 692 029 690

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Sprawozadnie fiansowe za rok 2017

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017

 


Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ