Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia

3 marca 2017 12:36

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 17.30 odbędzie się  Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia.

Porządek spotkania :

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Zarządu;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Ogólnego i Protokolanta;
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Ogólnego;
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności Stowarzyszenia za 2016 r.;
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za 2016 r.;
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta;
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2016 r.;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016 r.;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2016 r.;
 13. Przedstawienie planu działalności na 2017 r. i planu finansowego na 2017 r.;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności na 2017 r. i planu finansowego na 2017 r.;
 15. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia – w głosowaniu tajnym;
 16. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – w głosowaniu tajnym;
 17. Sprawy różne, wolne wnioski;
 18. Zamknięcie zebrania.

Przypominamy o konieczności  uregulowania zaległych składek członkowskich przez członków Stowarzyszenia, którzy jeszcze tego nie uczynili.

Prosimy też wszystkich członków Stowarzyszenia o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku kworum zgodnie z § 22 ust. 2, w związku z
§ 24 ust. 3 Statutu ustala się drugi termin Zebrania Ogólnego. Odbędzie się ono w dniu 27 marca 2017 r.
o godz. 1800  w siedzibie Stowarzyszenia.

Miejsce zebrania:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”  w Białymstoku, ul. Bukowskiego 4.

Pliki do zapoznania:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie Merytoryczne 2016


Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ