Zawiadomienie

29 marca 2016 12:27

Zarząd Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 4 kwietnia 2016r. o godz. 17.30 odbędzie się  Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia.

Porządek spotkania :

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Zarządu;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Ogólnego i Protokolanta;
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Ogólnego;
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności Stowarzyszenia za 2015 r.;
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za 2015 r.;
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2015 r.;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2015 r.;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2015 r.;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2015 r.;
 11. Przedstawienie planu działalności na 2016 r. i planu finansowego na 2016 r.;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności na 2016 r. i planu finansowego na 2016 r.;
 13. Uchwalenie zmiany Statutu;
 14. Sprawy różne, wolne wnioski;
 15. Zamknięcie zebrania.

Przypominamy o konieczności  uregulowania zaległych składek członkowskich przez członków Stowarzyszenia, którzy jeszcze tego nie uczynili.

Prosimy też wszystkich członków Stowarzyszenia o punktualne przybycie.

 

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku kworum zgodnie z § 22 ust. 2, w związku z § 24 ust. 3 Statutu ustala się drugi termin Zebrania Ogólnego. Odbędzie się ono w dniu 4 kwietnia 2015 r. o godz. 1800 w siedzibie Stowarzyszenia.

Miejsce zebrania:

Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w

Białymstoku, ul. Bukowskiego 4.

Kontakt telefoniczny :

tel. (085) 732 23 45, tel. kom. 0 692 029 690


Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ