ZAWIADOMIENIE

9 marca 2015 12:14

Zarząd Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 9 marca 2015r. o godz. 17.30 odbędzie się Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia.

Porządek spotkania :

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Ogólnego i Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Ogólnego.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności Stowarzyszenia za 2014r.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za 2014r.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2014r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2014r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2014r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2014r.
11. Przedstawienie programu działalności na 2015r. i planu finansowego na 2015r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działalności na 2015r. i planu finansowego na 2015r.
13. Sprawy różne, wolne wnioski.
14. Zamknięcie zebrania

Prosimy też wszystkich uczestników o punktualne przybycie

Przypominamy o konieczności uregulowania zaległych składek członkowskich przez osoby, które tego nie uczyniły.
.
Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku kworum zgodnie z § 22 ust. 2 w związku
z § 24 ust. 3 Statutu ustala się drugi termin Zebrania ogólnego na dzień 9 marca 2015r.
o godz. 1800.

Miejsce zebrania:
Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w
Białymstoku, ul. Bukowskiego 4.
Kontakt telefoniczny :
tel. (085) 732 23 45, tel. kom. 0 692 029 690


Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ