Zaproszenie do udziału w projekcie

13 stycznia 2017 12:36

Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "Jasny Cel" przy ul. Bukowskiego 4 w Białymstoku planuje zadanie publiczne, które będzie realizowane od stycznia do grudnia 2017 roku. Skierowane ono jest do osób dorosłych mieszkających i zameldowanych na terenie miasta Białegostoku, w przedziale wiekowym 18 - 30 lat, z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym. Planowane są 2 grupy terapeutyczne.  Spotkania grup będą odbywać się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych 15-18. Każdy uczestnik będzie miał zapewnioną możliwość korzystania z zajęć grupowych, jak również terapeutycznych zajęć indywidualnych w sytuacjach tego wymagających, z zakresu:

  • komunikacji  alternatywnej  i  wspomagającej,
  • arteterapi(terapii plastycznej, muzykoterapii, terapii zajęciowej w pracowni kulinarnejumożliwiającej uczestnikom nabycie i doskonalenie umiejętności estetycznego przygotowania posiłków, poznanie przepisów kulinarnych, zasad zdrowej diety i odpowiedniego doboru artykułów spożywczych,  zajęć komputerowo – audiowizualnych umożliwiających zapoznanie się ze specjalistycznym oprogramowaniem, dodatkowymi urządzeniami audiowizualnymi  wykorzystywanymi w komunikacji alternatywnej i wspomagającej z otoczeniem, pomagającymi w przygotowaniu tekstów, rysunków animacji i prezentacji multimedialnych)
  • zajęć sportowo – usprawniających (poza odpowiednio dobranymi do uczestnika projektu ćwiczeniami, kształtującymi sprawność fizyczną proponujemy również zajęcia z Bocci),
  • masażu,
  • wsparcia psychologicznego  -  warsztaty pokazujące sposoby przezwyciężania doświadczanych na co dzień trudności emocjonalnych oraz kryzysów, umożliwiające lepsze poznanie i zrozumienie siebie, wypracowania zachowań przynoszących więcej satysfakcji zarówno im samym jak i otoczeniu.

Telefon do kontaktu:   osoba koordynująca Anna Waśko (85) 732 23 45, 692 029 690


Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ